AMSTERDAM - Het college gaat de komende jaren winteropvang organiseren op een vaste locatie. Vanaf 1 december kunnen dak- en thuislozen die zelf geen slaapplek kunnen vinden, terecht aan de Transformatorweg 6 in Amsterdam-West. Voorheen was de winteropvang elk jaar op een andere plek.


Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “De steeds terugkerende zoektocht naar geschikte panden en het telkens op- en afbreken van opvangplekken waren niet alleen duur maar ook inefficiënt. Daarom hebben we nu voor een langere periode een pand gehuurd. Daarnaast ben ik met zorgaanbieders in gesprek over een plan van aanpak waarbij we de winteropvang het hele jaar door openhouden voor de meest kwetsbare dak- en thuislozen. Zo kunnen zij beter begeleid worden en is de kans groter dat ze uit de dakloosheid raken.”


Het pand aan de Transformatorweg zal vanaf 1 december gedurende zeven jaar dienst doen als opvanglocatie. Op dit moment is de voormalige jeugdgevangenis nog in gebruik als Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) voor asielzoekers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De EBTL sluit per 31 oktober 2019.


Het college verwacht na de zomer het plan voor de doorontwikkeling van de winteropvang gereed te hebben. Daarnaast zal de uitvoering van de winterkouderegeling in G4-verband in tact blijven, aangezien het een wettelijke taak is om te allen tijde letsel door vrieskoude te voorkomen.


Doorontwikkeling winteropvang

Afgelopen winter heeft de gemeente een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarbij de toegang tot de winteropvang laagdrempelig is gebleven maar het verblijf voorwaardelijk is geworden. In de praktijk betekent dit dat dak- en thuislozen een voorwaardelijke toegang van maximaal tien werkdagen krijgen. Bij elke bezoeker wordt binnen die periode zorgvuldig onderzocht of er sprake is van kwetsbaarheid en waar – in Amsterdam of elders – de meeste kans is op succesvol herstel. Daarnaast zijn extra middelen uitgetrokken om bezoekers intensiever te screenen en kwetsbare bezoekers meer zorg en ondersteuning te kunnen bieden.


Uit de evaluatie die de GGD heeft uitgevoerd, blijkt dat de verschillende partijen overwegend positief zijn over de nieuwe werkwijze. Door het werken met voorlopig verblijf kunnen ze meer zorg en ondersteuning geven aan kwetsbare bezoekers. Daarnaast blijkt dat de aanbieders de uitvoering van de winteropvang hebben ervaren als beter beheersbaar. Er waren minder incidenten en schorsingen dan in voorgaande jaren. Bij de evaluatie zijn ook kritische geluiden genoteerd. Zo draagt het huidige model onvoldoende bij aan een duurzame oplossing voor de situatie van kwetsbare mensen en is er bij de sluiting op 1 april altijd weer een groep mensen die op de straat is aangewezen.