AMSTERDAM - De werkzaamheden voor de brug en de gracht aan de Wim Noordhoekkade gaan van start. De eerst weken worden vooral gebruikt om het bouwterrein in te richten en aanpassingen te doen aan wegen of openbare ruimte die noodzakelijk zijn voor het inrichten van de bouwplaats en het maken van een veilige route voor het verkeer.

Wanneer?

De bouw van de brug en het graven van de gracht duurt tot eind 2018. De werkzaamheden gebeuren in verschillende fases, elk met andere verkeersmaatregelen. U vindt hier informatie over de periode tot en met juni 2018. Informatie met de maatregelen voor de opvolgende fases volgt later.

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Fase 0: 8 tot en met eind januari 2018 (Week 2 – 5)

 • Plaatsen hekken rondom het bouwterrein
 • Plaatsen tijdelijke bushaltes
 • Inrichten van het werkterrein
 • Plaatsen van verkeersborden
 • Maken van de tijdelijke route voor fietsers/voetgangers
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Fase 1: 29 januari tot medio juni 2018 (Week 6 – 27)

 • Graafwerkzaamheden voor de gracht aan de noordzijde en ter plaatse van de toekomstige brug
 • Vervolg werkzaamheden aan kabels en leidingen
 • Werkzaamheden aan de Muiderlaan en de Strandlaan
 • Werkzaamheden voor de brug
 • Hieronder vallen ook heiwerkzaamheden, die volgens planning vanaf half februari tot en met maart 2018 plaats gaan vinden.

Het volledige BLVC Uitvoeringsplan kunt u hier bekijken (PDF, 681 kB).

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

De verkeerssituatie in uw omgeving wijzigt als gevolg van de werkzaamheden. U kunt geluidshinder ondervinden of extra bouwverkeer voor uw woning verwachten.

 1. Autoverkeer dat vanaf de Benno Premselabrug komt wordt omgeleid via de Muiderlaan en de Pampuslaan om de straten van Haveneiland Oost te kunnen bereiken.
 2. Het verkeer op de Peter Martensstraat tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan (het laatst aangelegde stuk) wordt eenrichtingsverkeer, behalve voor bouwverkeer. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte op de kruising van de Peter Martensstraat en de Wim Noordhoekkade. Bouwverkeer kan nog wel vanuit de Muiderlaan de Peter Martensstraat inrijden om de bouwplaatsingang te bereiken of om richting andere bouwplaatsen op Haveneiland Oost te rijden. Ook het bouwverkeer dat vanuit Haveneiland Oost komt gebruikt deze route om IJburg uit te rijden zodat de straten in de wijk zo min mogelijk belast worden.
 3. Fietsers maken tijdelijk in twee richtingen gebruik van de Wim Noordhoekkade om het tijdelijke fietspad te kunnen bereiken. Voor auto’s wordt de straat eenrichtingsverkeer.
 4. De huidige bushaltes worden ongeveer 100 meter verplaatst richting de Benno Premselabrug.; Eerst tijdelijk en later definitief. De Muiderlaan wordt aangepast om ruimte te maken voor de haltes. Het huidige voetpad naar de bestaande halte komt te vervallen. U kunt het nieuwe, tijdelijke voetpad gebruiken dat achter de bouwketen langs het water komt.
 5. Het bouwverkeer dat het zand vervoert van de bouwplaats naar Centrumeiland, maakt gebruik van een speciale in- en uitgang aan de Muiderlaan. Dit verkeer rijdt niet via de straten in uw buurt.
 6. De Peter Martensstraat tussen de Wim Noordhoekkade en de Muiderlaan, wordt afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit geldt ook ’s avonds en in het weekend. Er wordt een veilig tijdelijk en extra verlicht voet- en fietspad aangelegd.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met Carin Bosboom via c.bosboom@amsterdam.nl of 06 8351 5465.