AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten de openingstijden van de zeven stadsloketten vanaf 1 september te wijzigen. Op donderdagavond blijven de loketten tot 20:00 uur geopend. De overige dagen sluiten de zeven stadsloketten om 18:00 uur. Een belangrijke reden voor deze wijziging is de verwachte daling van het aantal bezoekers.

In 2014 is de geldigheid van paspoorten en ID-kaarten verlengd van 5 naar 10 jaar. Daarom wordt een daling verwacht van het aantal bezoekers aan de loketten. Begin dit jaar bezochten maandelijks 70.000 mensen de zeven loketten in de stad. De verwachting is dat dit daalt naar 40.000 eind dit jaar.

Donderdagavond is de drukste avond van de week. Daarom is ervoor gekozen om op deze avond tot 20:00 uur open te blijven. Nieuw is dat mensen donderdagavond op afspraak ook terecht kunnen voor een geboorteaangifte, huwelijk, overlijden en een eerste inschrijving en herinschrijving in Nederland.

De gemeente zoekt ook naar mogelijkheden om de dienstverlening aan de Amsterdammer te verbeteren, bijvoorbeeld door meer diensten online aan te bieden. Zo loopt er een proef met het digitaal verlengen van rijbewijzen (vanaf december 2018) en is het tegenwoordig mogelijk om een huwelijk online aan te kondigen.

Als de laatste paspoorten en ID-kaarten met een geldigheid van 5 jaar voor de zomer van dit jaar verlengd zijn, neemt het aantal bezoeken af. Daarom is 1 september gekozen als invoeringsdatum voor de nieuwe openingstijden.Met deze wijziging in de openingstijden wordt ook de besparing in het Coalitieakkoord gerealiseerd.