AMSTELVEEN - Op donderdag 26 juli opende Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen buurtinitiatief Jeu de Boules baan bij de Thuishaven in Waardhuizen. Veel inwoners waren op de opening afgekomen.

De Jeu de Boules baan is gekozen als een van de beste ideeën uit de wedstrijd ‘Het beste idee’, die de gemeente in 2017 organiseerde. De omwonenden zullen in gezamenlijkheid de baan gebruiken, bijhouden en onderhouden. De Jeu de Boules baan ligt op een groenstrook aan Thuishaven.

Wethouder van Ballegooijen: “Oog hebben voor naasten, buurtgenoten, de leefbaarheid in de wijk is belangrijk. De sociale contacten worden hier beter door in de buurt. Ook is het goed om samen te bewegen. De gemeente juicht dit soort verbindende buurtinitiatieven toe. Het is een mooi inwonerinitiatief dat buurtbewoners dichterbij elkaar brengt.”

De wethouder bedankte iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze baan en wenst de gebruikers veel plezier met de baan.