AALSMEER - Tijdens de nationale voorleesdagen heeft wethouder onderwijs Robbert-Jan van Duijn voorgelezen op de OBS Kudelstaart. Geboeid zaten de kinderen uit groep 1/2 en 3 te luisteren naar het verhaal uit prentenboek ‘Een huis voor Harry’. Het verhaal sluit goed aan op de KiVa aanpak die de school hanteert.

Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van kinderen. Tijdens de nationale voorleesdagen is hier extra aandacht voor. Kinderen die worden voorgelezen worden beter in taal. Het prentenboek van het jaar 2019 is ‘Een huis voor Harry’. Het verhaal gaat over de kat Harry die verdwaalt als hij tikkertje speelt met vlinder Vera. Met hulp van vriendelijke dieren komt hij uiteindelijk weer thuis.

Plezier hebben, elkaar helpen en vriendelijk zijn voor elkaar. Dat is ook de kern van de KiVa aanpak op de OBS Kudelstaart. KiVa is een preventief schoolbreed programma dat de sociale veiligheid versterkt en pesten tegen gaat. Het gaat om een fijne sfeer in de groep en de school te realiseren en pesten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Op de OBS Kudelstaart worden wekelijks lessen gegeven om de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Daarnaast vullen leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden, sociale veiligheid, pesten en vriendschapsrelaties in de klas. Hiermee krijgt de leerkracht een helder beeld van hoe een groep in elkaar steekt en kan het handelen daarop aanpassen.

Het KiVa programma is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).