AMSTERDAM - Wethouder Kajsa Ollongren legt haar taken neer. Lees haar brief aan de gemeenteraad waarin zij afscheid neemt.

Geachte plaatsvervangend voorzitter, geachte raadsleden,

Na '3.221 dagen ofwel 3 jaar, 4 maanden en 3 dagen' (het Parool dd. 18/10/17) neem ik als wethouder van Amsterdam afscheid van u. Per 25 oktober 2017 leg ik mijn taken neer.

Ik doe dat met gemengde gevoelens. Omdat Amsterdam mijn stad is. Omdat het wethouderschap een voorrecht is. En vooral omdat ik weet dat we allemaal nog treuren om het heengaan van burgemeester Van der Laan. lk heb op 18 september als 1e locoburgemeester zijn taken overgenomen. Een verantwoordelijkheid die ik heel serieus heb genomen. Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor alle ambtenaren die mij hebben ondersteund in deze bijzondere periode.

De Commissaris van de Koning, Johan Remkes, werkt aan het op de kortst mogelijke termijn benoemen van een waarnemend burgemeester. Tot die tijd zal de 2e locoburgemeester, wethouder Eric van der Burg, de taken overnemen.

Soms moet je op moeilijke momenten keuzes maken. lk heb ervoor gekozen de voordracht tot minister van BZK in het nieuwe kabinet te aanvaarden. Dat doe ik met overtuiging. lk heb veel geleerd in Amsterdam: over de kracht van het lokale bestuur, over oplossingen voor grootstedelijke problemen, over hoe mensen in een stad lokale identiteiten moeiteloos met wereldburgerschap laten samengaan. Dat alles neem ik mee in mijn nieuwe functie.

Wat mij misschien wel het meest zal bij blijven van deze periode: Amsterdam is ons allemaal lief. College en raad zochten daarom altijd met Amsterdamse branie naar gedeelde oplossingen voor serieuze problemen. lk vertrouw erop dat u daarmee blijft doorgaan, ook aan het slot van deze raadsperiode.

Het liefst zie ik Ajax in de 3-4-3 opstelling. Aanvallend en uitgaan van je eigen kwaliteit. In die geest neem ik afscheid van u als locoburgemeester en wethouder en zie ik uit naar een voorgezette samenwerking in een andere functie.

Met vriendelijke groet,

Kajsa Ollongren