AMSTELVEEN - Op 17 januari sprak Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon bij een landelijke bijeenkomst van Citydeal over elektrische deelmobiliteit. Bij de bijeenkomst in het Jan van der Togt museum waren veel beleidsmakers van andere grote gemeenten, Rijkswaterstaat en het Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat aanwezig om te horen hoe Amstelveen dit aanpakt. Amstelveen is al de vierde stad in Nederland qua aantal openbare laadpalen.

Wethouder Gordon: “Wij werken samen met Rijkswaterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en zes steden, waar de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd worden met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Dat is het doel van de City Deal die staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 5 januari 2018 sloot met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Amersfoort en Amstelveen. De Deal leidt tot minder CO2- uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen. In Amstelveen hebben we verschillende woningbouwlocaties die geschikt zijn, zoals het bouwproject met middel dure woningen de Biesbosch. De parkeernorm kan dan bij deze projecten heel erg omlaag.”

“Amstelveen heeft een vrij hoog autobezit en een vrij hoge parkeernorm. We willen de openbare ruimte zo min mogelijk gebruiken voor parkeren. Het parkeren van nieuwbouwprojecten moet op eigen terrein. De woningbehoefte in Amstelveen en regio is erg groot. Dit willen we grotendeels oplossen door verdichten. Dat geeft druk op openbare ruimte. Ook worden parkeerplaatsen steeds duurder, daardoor komt betaalbaar wonen verder in gedrang. We willen een groene stad blijven, de polders niet vol bouwen en we kunnen ook niet overal bouwen vanwege Schiphol. Het college wil betaalbare woningen en ruimte voor groen en ook elektrisch rijden stimuleren. Het doel van de Citydeal is om ervaring op te doen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Zo brengen we het autogebruik terug en stimuleren we het gebruik van zonne-energie. Met alle kennis uit de Citydeal kunnen we dit concept bij meer bouwprojecten toepassen. Ook moeten we maatwerk gaan leveren op het gebied van parkeernormen”, aldus Wethouder Gordon.