AMSTERDAM - Vanaf eind juni werkt Waternet in de Punt in Osdorp aan de aanleg van een drainageleiding om het grondwater af te voeren. Dit is nodig om wateroverlast in de buurt na hevige regen te voorkomen. In dezelfde periode legt Ymere een waterafvoersysteem aan dat regenwater vanuit de tuinen moet afvoeren. Dit waterafvoersysteem wordt aangesloten op het riool.

De werkzaamheden worden per huizenblok uitgevoerd en duren ongeveer 8 tot 10 weken. De totale werkzaamheden worden naar verwachting eind 2018 afgerond. Bewoners ontvingen hierover een brief van Waternet

Wanneer is mijn straat aan de beurt?

Op de website van Waternet staat wanneer welke straat aan de beurt is: https://www.waternet.nl/werkzaamheden/aanleg-drainage-de-punt/.

Ongeveer een week voor een straat opengebroken wordt, ontvangen bewoners een brief met meer informatie. Hierin wordt uitgelegd hoe straat en woning bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden.

Wanneer is mijn tuin aan de beurt?

Ymere neemt persoonlijk contact op met alle bewoners.

Overige vragen?

Voor vragen over de drainagewerkzaamheden kunt u contact opnemen Sjaak Reindersma van Waternet via e-mail sjaak.reindersma@waternet.nl of telefoonnummer 0900 9394.

Wilt u meer weten over de aanleg van het regenwaterafvoersysteem in uw tuin, neem dan contact op met Roy Geers van Ymere via telefoonnummer 020 311 9485.