AMSTERDAM - Onlangs zijn de werkzaamheden in het stationsgebied op kavel 3N4 van start gegaan. Op deze plek komt een toren van ontwikkelaar WONAM, tussen de IJdoornlaan en het Stadsdeelkantoor.

Voorbereidende werkzaamheden

Het parkeerterrein bij het stadsdeelloket staat sinds kort voor een deel in de hekken. De gemeente maakt de grond geschikt om op te bouwen. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats op het bouwterrein. Het verleggen van kabels en leidingen wordt door verschillende aannemers uitgevoerd.

Nuon Stadswarmte

Nuon Stadswarmte legt een stadswarmingstracé aan in het fietspad op het Buikslotermeerplein. Het tracé wordt onder de sloot door via kavel 3N4 naar Termini geleid. Bij de Elzenhagensingel komt er dan een doorsteek onder de IJdoornlaan om het gebied van Noorderkwartier ook aan te sluiten. De werkzaamheden staan gepland tot medio juli 2017. Bij stadsdeelloket Noord staat een tijdelijke warmtecentrale (TWC) van Nuon warmte. Deze levert nu de warmte aan de nieuwbouw in het stationsgebied en wordt dan weer weggehaald. Bekijk het tracé op de kaart.

Tijdelijk fietspad

De werkzaamheden hebben geen invloed op de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en het stadsdeelloket. Wel wordt het bestaande fietspad om het tracé heen geleid. Vanaf juli 2017 staat de start van de aanleg van de brug bij de ingang van het stadsdeelloket in de planning, hierover volgt later meer informatie.

Voorlopige planning

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in december afgerond. Vervolgens start WONAM in januari 2018  met de bouw van de toren.

Bekijk de projectsite voor meer informatie.