AMSTERDAM - In oktober 2020 gaan de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel van start en in april 2021 begint de renovatie van de Piet Heintunnel. De Michiel de Ruijtertunnel zal vanaf oktober 2020 gedurende negen maanden elke avond en nacht gesloten zijn. De Piet Heintunnel is in de periode van april 2021 tot en met juni 2022 dicht voor al het wegverkeer. De werkzaamheden zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad.

Voor de Michiel de Ruijtertunnel geldt dat maatregelen nodig zijn om te voldoen aan nieuwe eisen voor brandwerendheid. De Piet Heintunnel is na ruim 20 jaar toe aan renovatie. Door de werkzaamheden worden de Amsterdamse wegtunnels toekomstbestendig gemaakt. Ook de Verkeerscentrale Amsterdam wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen.

Verbeteren brandwerendheid Michiel de Ruijtertunnel
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat er bij een extreem grote brand sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton. Dit geldt in ieder geval voor wegtunnels die na 2008 zijn gebouwd en dus ook voor de Michiel de Ruijtertunnel. Er is geen gevaar voor tunnelgebruikers, maar aangezien het gaat om een bijzondere locatie en een cruciale schakel in het wegverkeer, moet op korte termijn aan de eisen worden voldaan. Aan de binnenzijde van de tunnel wordt hittebestendige bekleding aangebracht. Daarnaast worden maatregelen genomen om de beschikbaarheid en veiligheid van de tunnel te verbeteren. De werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel geven hinder tijdens de avonden en nachten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de centrumring. Overdag is de tunnel open voor al het verkeer.

Renovatie Piet Heintunnel
De Piet Heintunnel, opengesteld in 1997, is na ruim 20 jaar toe aan renovatie. Daarnaast moet ook deze tunnel voldoen aan nieuwe wetgeving. Tegelijk is groot onderhoud nodig aan de technische installaties in de tunnels. De werkzaamheden vinden plaats van april 2021 tot en met juni 2022. In die periode is de tunnel dicht voor al het wegverkeer. De renovatie van de Piet Heintunnel heeft geen gevolgen voor tram 26. Die blijft gewoon rijden volgens de dienstregeling.

Reisadvies, bereikbaarheid en verkeershinder
De renovatie van de Piet Heintunnel heeft veel impact op de bereikbaarheid van de stad. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel gesloten en kan het verkeer gebruikmaken van verschillende omleidingsroutes (via de S112 en de S116). Er wordt verkeershinder verwacht, vooral op werkdagen tijdens de spits. De gemeente bereidt de stad hierop voor en probeert de hinder voor reizigers en het bedrijfsleven zo beperkt mogelijk te houden. Er is de afgelopen periode regelmatig overleg geweest met alle belanghebbenden, waaronder omwonenden, ondernemers uit de buurt en vertegenwoordigers van weggebruikers. Dit contact zal de komende tijd worden voortgezet. Naast de omleidingsroutes zullen o.a. routeplanners Google Maps, Waze en Flitsmeister van de juiste informatie worden voorzien, zodat ze de snelste route kunnen aangeven.

De gemeente investeert 14,1 miljoen euro in de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel. Dit bedrag is opgenomen in de begroting voor 2020. Voor de renovatie van de Piet Heintunnel is al eerder 88,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag is opgenomen in de begroting voor 2020 en in eerdere begrotingen. De begroting voor 2020 wordt vastgesteld door de gemeenteraad op 7 en 8 november.

Website met meer informatie
Meer informatie over de renovatie van de Piet Heintunnel en de aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel vindt u op www.amsterdam.nl/tunnels. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Wouter Keuning, woordvoerder van wethouder Dijksma, tel. 06 1853 1428.