AMSTELVEEN - De werkzaamheden voor het nieuwe Keizer Karelplein en Keizer Karelweg gaan donderdag 2 mei van start. De voorbereidende werkzaamheden zijn maandag 29 april begonnen. Weggebruikers en bewoners moeten tot eind juli rekening houden met overlast.

Hard nodig
“De werkzaamheden aan het Keizer Karelplein en de kruising Keizer Karelweg-Lindelaan-Kastanjelaan zijn hard nodig”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het Keizer Karelplein is een knooppunt waar de laatste tijd de meeste ongelukken zijn gebeurd. Ook loopt het verkeer daar regelmatig vast.” Vanwege de veiligheid en doorstroming is dit project naar voren gehaald zodat het is gerealiseerd voordat het A9-project start. Om tijdig klaar te zijn voor de A9-werkzaamheden en vanwege de aanleg van de nieuwe Amsteltram zijn er op dit moment veel wegwerkzaamheden in Amstelveen.

Overlast“
Dit geeft uiteraard overlast. De gemeente, de vervoerregio en de aannemer doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te beperken”, zegt Ellermeijer. “Projecten worden in een zo kort mogelijke tijd gerealiseerd. Door goede communicatie over omleidingen en persoonlijk contact met de direct omwonenden en de ondernemers in de buurt streven wij er naar iedereen goed te informeren.”

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen bewoners terecht bij de omgevingsmanager van de aannemer. Daarnaast heeft de gemeente een informatiehoek ingericht bij belevingscentrum Amstelveen Inzicht. Dit bevindt zich boven de bibliotheek aan het Stadsplein en is geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en op de eerste en derde zaterdag van de maand van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op de pagina van het Keizer Karelplein is meer informatie te vinden.