AMSTERDAM - Van maandag 10 juli tot maandag 17 juli 2017 voert de gemeente groot onderhoud uit in de Jan van Galenstraat, tussen de Hoofdweg en de Admiraal de Ruijterweg. Het wegdek van de rijweg voldoet niet meer aan kwaliteitsnormen. We gaan het asfalt vervangen en wegdekmarkeringen opnieuw aanbrengen. Ook richten we de fiets- en voetganger oversteekplaatsen bij de Admiralengracht opnieuw in. Er gelden omleidingsroutes voor het autoverkeer.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens werkzaamheden in het weekend van vrijdag 10 juli 19.00 uur tot maandag 17 juli 6.00 uur is de Jan van Galenstraat gesloten voor autoverkeer en gelden er omleidingen. In deze periode valt niet te ontkomen aan overlast en geluidshinder. Vrijdag 10 juli om 19.00 uur starten we met het verwijderen van het oude asfalt. We streven er naar om dit werk rond 23.00 uur (zonder tegenslag) gereed te hebben. Na 23.00 uur zal geluidsoverlast beduidend afnemen.

Fase 1, maandag 10 t/m vrijdag 14 juli

In deze periode werken we tussen 19.00 uur en 6.00 uur aan de nieuwe fietsoversteek ter hoogte van de Admiralengracht. Het autoverkeer kan tijdens dit werk doorgang vinden en gebruik maken van de parkeerplaatsen. Ter hoogte van de Admiralengracht rijdt het fietsverkeer tijdelijk over de trottoirs van de brug. Als we werken aan de trottoirs bij de Admiralengracht brengen we voor voetgangers een tijdelijke voorziening langs de brugleuningen aan.

Fase 2, vrijdag 14 t/m zondag 16 juli

In het weekend werken we tussen 19.00 uur en 6.00 uur aan de rijweg tussen de Hoofdweg en de Adm. de Ruijterweg. Voor het autoverkeer geldt een omleiding via de Hoofdweg, Bos en Lommerweg, Adm. de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat. Verkeer richting centrum wordt op de A10 gewezen op de afsluiting van de Jan van Galenstraat en via de S106 en de S103 de stad in verwezen. Verkeer dat de stad verlaat, verwijzen we via de S100 en vervolgens de S102 of S103, afhankelijk van de gewenste eindbestemming. Van 14 t/m 16 juli geldt op de Jan van Galenstraat een parkeerverbod waarop wordt gehandhaafd. De twee invalidenparkeerplaatsen in de Jan van Galenstraat worden tijdelijk verplaatst naar de zijstraat. Fietsers en voetgangers ondervinden van dit werk nauwelijks of geen hinder.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden op de Jan van Galenstraat? Neemt u dan contact op met mij Frank Kappé, via F.Kappe@amsterdam.nl of tijdens kantooruren via 06 5430 5010.