AMSTERDAM - Gemeente Amsterdam en ProRail hebben aannemer Mobilis BV geselecteerd voor de aanleg van het nieuwe tramstation en de nieuwe fietsparkeergarage en een nieuw Julianaplein. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de nieuwe, hoogwaardige stationsomgeving.

Aannemer Mobilis BV voert het werk in combinatie met aannemer Van Gelder uit. Op donderdag 15 februari 2018 organiseert de gemeente Amsterdam een inloopavond over de werkzaamheden op en rond het Amstelstation in de komende tijd. Hierover is ook een bewonersbrief d.d. 8 januari 2018 verspreid.

Wat gaat er gebeuren?

Fase 1: De eerste werkzaamheden starten in januari en februari 2018. Vanaf maandag 22 januari wordt gestart met het kappen van de bomen, het realiseren van een tijdelijke (onbetaalde) fietsenstalling en het ontruimen van de bestaande (onbetaalde) fietsenstalling.

  • De aannemer begint met het kappen van de bomen ter plaatse van de (onbetaalde) fietsenstalling nabij de taxilus.
  • Aansluitend worden de bouwketen geplaatst en de tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd op het terrein tussen Julianaplein en Bertrand Russellstraat. Deze biedt ruimte voor 1200 fietsen, zodat de huidige fietsenstalling op het Voorplein ontruimd kan worden. Met bebording wordt de datum van ontruiming duidelijk gemaakt aan de gebruikers van de fietsenstalling.
  • Voor de werkzaamheden in de volgende fasen wordt een tijdelijke lift geplaatst die het station bereikbaar houdt voor mindervaliden en mensen met rolkoffers/kinderwagens etc.
  • Enkele bomen die dicht langs drukke fiets- en voetpaden staan, worden uit veiligheidsoverwegingen in de avond en nacht gekapt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de nacht van 20 februari 2018 op 21 februari 2018 en de nacht van 21 februari 2018 op 22 februari 2018. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk werk (met geluidsoverlast) voor 23.00 uur uit te voeren, om de overlast tot een minimum te beperken.

Wat gaat er komend jaar nog meer gebeuren?

  • Het oude bus- en tramstation en de autowegen van het Julianaplein worden samengevoegd tot één Julianalaan.
  • De tramlus wordt verplaatst naar de noordoostkant van het station en de fietsenstalling onder het station wordt uitgebreid richting de nieuwe tramlus. Delen van het Prins Bernhardplein, de Hugo de Vrieslaan en Maliebaan vallen binnen het project om aansluitingen goed te kunnen realiseren.
  • Kabels en leidingen en riolering binnen het gebied worden verlegd en vernieuwd.

Globale planning

De werkzaamheden zijn verdeeld in 6 fasen met de start op maandag 22 januari 2018 en de geplande oplevering in het voorjaar van 2019. Wij houden u op de hoogte van de voortgang en planning.

Fase 1 - inrichten bouwterrein, bouwketen plaatsen, tijdelijke fietsenstalling
Fase 2 - grondwerkzaamheden en verleggen kabels en leidingen, werkzaamheden riool Maliebaan
Fase 3 - Werkzaamheden voorplein en start bouw uitbreiding ondergrondse fietsparkeergarage
Fase 4 - Werkzaamheden infrastructuur tram
Fase 5 - Afbouw Julianaplein en afbouw uitbreiding ondergrondse fietsparkeergarage
Fase 6 - Werkzaamheden Hugo de Vrieslaan, renovatie bestaande ondergrondse fietsparkeergarage.

Inloopavond

Op donderdag 15 februari 2018 organiseert de gemeente Amsterdam een inloopavond over de werkzaamheden op en rond het Amstelstation in de komende tijd. Op deze avond kunt u vrij inlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur en al uw vragen stellen over lopende en aankomende projecten op en rond het Amstelstation. Deze avond wordt gehouden in:


Hotel Casa Amsterdam (1e etage)
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden of zijn er knelpunten met betrekking tot de werkzaamheden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met omgevingsmanager van de aannemer: mevrouw Barbara Dopper, via email naar barbara.dopper@witteveenbos.com of telefonisch (06) 27169869.

Voor algemene vragen over het project Amstelstation kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente en ProRail, Geertjan Cronenberg via e-mail naar amstelstation@amsterdam.nl of telefonisch (06) 104 760 32.