AMSTERDAM - Weespertrekvaart-Oost wordt omgevormd van een bedrijventerrein in een nieuwe buurt waar wonen, leven, bewegen en ontspannen samengaan. Het college van B&W heeft daartoe besloten met het Bestemmingsplan en Investeringsbesluit voor Weespertrekvaart-Oost.

De Weespertrekvaart-Oost wordt een hoogstedelijk gebied met circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en nieuw aan te leggen openbare kades langs de Weespertrekvaart. Het woonprogramma voorziet in 40% middensegment woningen, 20% vrije sector woningen en 40% sociale huurwoningen. Er komt een basisschool, verschillende speelvoorzieningen en er is voor ongeveer 17.000 m2 plek voor lichte bedrijvigheid en kantoren. Een brede groene wandelkade langs de Weespertrekvaart draagt bij aan het groen in de buurt. De Weespertrekvaartbuurt is een goede ontwikkellocatie door de ligging binnen de ring A10 en door de nabijheid van een metrostation met goede verbindingen naar het centrum. Daarom is in 2016 het Strategiebesluit genomen om de deelgebieden Weespertrekvaart- Midden en Weespertrekvaart-Oost te transformeren naar een eigentijdse creatieve woonwijk.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid): “Met deze nieuwe wijk zetten we in op duurzame gebiedsontwikkeling. Het concept voldoet aan alle bouwstenen om het klimaatbestendig en rainproof te maken. Zo wordt regenwater zoveel mogelijk in de buurt opgeslagen door waterbergende straten, geveltuinen, een groene middenberm en groene elementen langs de kade, op daken en binnentuinen. De bouw van de wijk is circulair en richt zichop slim omgaan met materialen, hergebruik en lokale materialen. Er is specifiek voor gekozen om deze wijk te voorzien van laagtemperatuur warmte. Er wordt nog onderzoek uitgevoerd welk laag temperatuur warmte systeem het meest duurzame resultaat oplevert.

”Ligging De Weespertrekvaartbuurt ligt in de luwte van de opkomende stadswijk Amstelkwartier en wordt begrensd door de Weespertrekvaart in het oosten, de Spaklerweg in het westen en het Amstel Businesspark Zuid in het zuiden. Het gebied ligt nu nog geïsoleerd door het spoor en de trekvaart maar wordt straks fysiek onderdeel van Overamstel en van de stad door een heldere auto- ontsluiting en sterk verbeterde fietsverbindingen met ten minste één nieuw fietsbrug over de Weespertrekvaart.

Na vaststelling van het investeringsbesluit en het bestemmingsplan in de gemeenteraad op woensdag 19 december kan worden gestart met de gesprekken met de eigenaren om de plannen te realiseren.