AMSTERDAM - Van 4 tot en met 10 oktober vindt de Amsterdamse Week van de mentale gezondheid plaats. Recente onderzoeken laten een flinke toename van psychische klachten onder Amsterdammers zien, met name onder jongvolwassenen en hoogopgeleiden. Tijdens de Week van de mentale gezondheid worden diverse activiteiten georganiseerd, voor iedereen die hiermee aan de slag wil.

Uit de onlangs gepubliceerde Amsterdamse Gezondheidsmonitor blijkt dat ongeveer een kwart van de Amsterdammers zich door de coronacrisis somberder en angstiger voelt. Dit geldt nog sterker voor jongeren. Van de 18- t/m 34-jarigen geeft een derde aan zich in deze periode meer angstig of somber te voelen. Ruim een derde van de Amsterdammers ervoer meer stress tijdens de coronacrisis. Bij de 18- t/m 34-jarigen was dit zelfs 43%.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): "Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp, we willen dat mensen daar aandacht voor hebben. Dat jongeren hulp durven te vragen als ze in de knel zitten en dat we er dan ook voor ze zijn. Dat scholen, opleidingen, jongerenwerkers en andere betrokkenen signalen herkennen, doorvragen en goed luisteren. Door deze gesprekken al op jonge leeftijd te beginnen, voorkomen we dat mensen later last krijgen van trauma's waardoor ze uitvallen op werk of problemen krijgen om hun eigen kinderen te helpen met veilig en gezond opgroeien."

Van 4 tot en met 10 oktober worden op allerlei plekken in de stad activiteiten georganiseerd over mentale gezondheid. Zo zijn er tentoonstellingen met foto's van Amsterdammers die hun verhaal delen en kan iedereen meelopen met de Mental Walk in en rond het Rembrandtpark. Het Van Gogh Museum biedt een schilderworkshop aan, waar mensen kunnen leren om hun gevoelens vast te leggen en er worden tips gedeeld tijdens een online webinar. Het gehele programma is hier te vinden.


De week van de mentale gezondheid is een initiatief van Thrive Amsterdam Mentaal Gezond en wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het programma heeft als doel de mentale gezondheid onder Amsterdammers te bevorderen. In februari van dit jaar ging de website UpTalk! live, waar jongeren met zorgen of mentale problemen terecht kunnen. Bij UpTalk! kunnen jongeren appen, chatten of binnenlopen voor een gesprek met professionele coaches.