Tekst: Shirley Brandeis (i.o.v. stadsdeel Nieuw-West)

“Moet je je eens voorstellen hoe dat is. Je hele huis overhoop, de bank opengesneden, je kasten leeggehaald. Vreemden die tussen jouw spullen hebben gesnuffeld.” Wijkagent Rob Reuter (samen met collega Frank de Vries werkzaam in Osdorp-Midden) heeft het te vaak in zijn werk meegemaakt; het trauma na een woninginbraak. Goed beveiligen, inbraak waar mogelijk voorkomen, heeft dan ook prioriteit bij de politie, maar ook bij het stadsdeel en de corporaties. In een samenwerking gaan zij daarom in enkele wijken in Nieuw-West deur aan deur om bewoners voor te lichten. Ook worden dan – als die nog niet aanwezig zijn – kierstandhouders, kerntrekbeveiliging en deurspionnen geïnstalleerd. “Ik kreeg vorig jaar iemand aan de deur,” vertelt Hans Staphorsius, bewoner in Geuzenveld. “Heel attent, hoor. Ik heb de kierstandhouder welwillend aangenomen.” Eén keer, in de jaren zeventig, werd er bij hem ingebroken. Sindsdien is zijn huis goed beveiligd. “Maar je moet de mensen blijven waarschuwen. Zet niet op Facebook dat je op vakantie bent, laat de buren je post doen als je weg bent en laat ze een oogje in het zeil houden.”


Luisterend oor

Ook Achmed Baadoud, bestuurcommissievoorzitter en portefeuillehouder veiligheid van het stadsdeel, ziet in de praktijk de gevolgen van woninginbraak. “Ik ben de afgelopen tijd langs geweest bij bewoners die slachtoffer zijn geworden van inbraak. Ik heb kierstandhouders meegenomen maar vooral een luisterend oor. De impact die een inbraak kan hebben is groot. Er is mij, mede vanwege die verhalen, veel aan gelegen om naast repressie ook samen met bewoners en politie na te gaan welke preventieve maatregelen we kunnen nemen. Daarom nemen wij al deze acties op in onze plannen. Ook volgend jaar weer.”


Geen prioriteit

Natuurlijk zet de politie veel toezicht en capaciteit in om inbraken te voorkomen. Maar, aldus Reuter: “We hebben ook de hulp van bewoners hard nodig. Zij kunnen zelf veel aan preventie doen. Een tijdklok is wel al iets, maar niet voldoende meer anno 2016.” Inbraakstrips, goed hang- en sluitwerk, dát zijn zaken waar je als bewoner aan moet denken, aldus de politieman. “Met name aan dat laatste schort het nog wel eens. Mensen zijn bereid als je er met ze over praat, maar doen is een tweede. Het heeft geen prioriteit of is te duur om aan te schaffen.” Stadsdeel, politie en corporaties trekken nu gezamenlijk op om de mensen goed voor te lichten én bieden de materialen in sommige gevallen gratis aan. Baadoud: “Deze preventieve acties zijn informatiegestuurd, zoals we dat in het stadsdeel noemen, en gericht op wijken waar veel inbraken en/of babbeltrucs voorkomen.”


Graag mee op pad

Kerntrekbeveiliging, een kierstandhouder en een deurspion (de laatste twee niet om inbraak te voorkomen, maar om de kans op ongewenste gasten te verkleinen) worden aangeboden, graag in ontvangst genomen én direct aangebracht in de woning. Reuter: “De kwaliteit van een cilinderslot laat nog wel eens te wensen over; sommige haal je er zo uit als inbreker. Terwijl er heel goed hang- en sluitwerk bestaat.” Wijkagent Reuter, of een collega, gaat graag mee op pad om meer informatie te geven. “Ik leg mensen uit over het belang, het nut en de noodzaak. Iedereen begrijpt het. Als er bijeenkomsten in hun buurt zijn gepland over bijvoorbeeld babbeltrucs, dan geef ik dat ook meteen door.” Hij ziet het bij zijn eigen ouders; een generatie die nog rustig honderden euro’s pint en thuis bewaart. “Ik geef ze ook als zoon het advies dat niet te doen, en om als je pint goed om je heen te kijken of niemand meekijkt of van plan is je af te leiden.”


Donkere dagen

Sinds oktober heeft woninginbraak extra prioriteit bij Reuter en collega’s. Het Donkere Dagen Offensief heet dat, en duurt tot de dagen weer langer worden. Naast extra controles en toezicht, houden de wijkagenten in Nieuw-West ook acties om mensen erop te attenderen dat de kans op inbraak nu groter is. “De een houdt een preventiedag, de ander gaat folderen, weer een ander informeert bewoners om in eigen straat of flat een whatsappgroep te starten.” Ook de aanschaf van dat eerder genoemde goede hang- en sluitwerk en andere tips worden dan gegeven, aan iedereen.

Aanmelden

‘Met bewegen kunt u meer!’ is op vrijdag 18 november in De Kreek in Zwaag. De kosten voor deze dag zijn 5 euro inclusief lunch. U kunt zich inschrijven via de website www.sportopbouwwerkhoorn.nl of telefonisch bij het