AMSTERDAM - Van 2 tot en met 22 juni kunt u meewerken aan een onderzoek naar de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam door de digitale enquête in te vullen. Tilburg University en onderzoeksbureau Necker van Naem verzorgen dit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Of het nu gaat om afvalinzameling, wonen, of het toerisme- en zorgbeleid; de besluiten van het gemeentebestuur hebben vaak een grote invloed op de levens van Amsterdammers. In 2018 werd een nieuw bestuurlijk stelsel ingevoerd. Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van B en W en de dagelijks besturen van de stadsdelen. Zij worden daarbij geadviseerd door de stadsdeelcommissies. Bij dit bestuurlijk stelsel kreeg u meer ruimte om invloed uit te oefenen op het bestuur van de stad.

Evaluatie
Inmiddels werken we bijna 2 jaar op deze manier. We zijn benieuwd of we op de goede weg zijn om het resultaat te bereiken dat we voor ogen hadden. Daarom gaan we de werking van het bestuurlijk stelsel evalueren. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Doe mee!
Als u mee wilt doen met het onderzoek, kunt u van 2 tot en met 22 juni de digitale enquête invullen. Meer informatie over het onderzoek en de digitale enquête vindt u op onze website.
Heeft u vragen of vult u liever een papieren enquête in? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Necker van Naem via:
  • onderzoek@necker.nl
  • 0800 – 75 75 755 (gratis), tot en met 22 juni 2020 bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur

Gesprekstafels & enquêteurs
Zodra de situatie rond het coronavirus dit toelaat, kunt u enquêteurs tegenkomen die op verschillende plekken in de stad mondeling enquêtes afnemen. Ook kunt u dan deelnemen aan een gesprekstafel om verder te praten over dit onderwerp. U kunt zich hiervoor aanmelden via de digitale enquête. Of stuur een mail naar onderzoek@necker.nl o.v.v. aanmelding gesprekstafel en vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.