AMSTERDAM - Vanaf de jaarwisseling van 2019/2020, zal in Amsterdam vuurwerk alleen mogen worden afgestoken op specifiek daarvoor aangewezen plekken. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

In navolging van de gemeente Rotterdam wil het stadsbestuur specifieke vuurwerkzones aanwijzen, waar het is toegestaan om vuurwerk af te steken. In overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten zullen geschikte locaties worden gezocht.

Afsteken terugdringen
Het stadsbestuur wil naar eigen zeggen 'naar een andere benadering van vuurwerk'. 'Het College streeft ernaar om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de incidenten met vuurwerk en de overlast voor mens en dier als gevolg van het afsteken van vuurwerk terug te dringen', schrijft Halsema. 'Daartoe wil het College enerzijds de ruimte voor het afsteken van vuurwerk door particulieren terugbrengen, anderzijds alternatieven bieden, zoals georganiseerd vuurwerk.'

Meer vuurwerkvrije zones
Voor de komende Oud en Nieuw-viering gelden de nieuwe regels nog niet. Wel worden de vuurwerkvrije zones verder uitgebreid en zal er waarschijnlijk een verbod gelden bij ziekenhuizen. Ook kan de organisatie van het centrale aftelmoment - net als vorig jaar op de Kop van Java - een financiële bijdrage tegemoetzien.

Peiling onder Amsterdammers
Het stadsbestuur wil stimuleren dat mensen niet meer zelf vuurwerk afsteken en om zo incidenten, overlast en dierenleed te bestrijden. Om te kunnen inschatten hoe de Amsterdammer op dit moment kijkt naar de jaarwisseling en vuurwerk, krijgt onderzoeksbureau OIS de opdracht om voor komende jaarwisseling een representatieve peiling te organiseren. In de peiling zal gevraagd worden naar de alternatieven die de gemeente kan bieden, zoals een vuurwerkshow, en de behoefte aan vuurwerkzones in kaart brengen.