AMSTERDAM - Het beoogde college heeft 3 mannen op 6 vrouwen… Dat is in de geschiedenis van Amsterdam nog nooit voorgekomen!


Over wie hebben we het en in welke beoogde positie? Foto bovenaan: Hester van Buren, Sofyan Mbarki, Touria Meliani, Reinier van Dantzig, Marjolein Moorman, Rutger Groot Wassink, Zita Pels, Shula Rijksman |en Melanie van der Horst.

De partijen PvdA, GroenLinks en D66 presenteerden op 25 mei het nieuwe coalitieakkoord ofwel het Amsterdams Akkoord 2022-2026 in basisschool ‘t Koggeschip in Nieuw-West. Ook werden de 9 beoogde wethouders bekend gemaakt.

In het akkoord staan de plannen en afspraken van het college voor de komende 4 jaar. Belangrijke onderwerpen van het beoogd college voor de komende 4 jaar zijn:
• Een solidaire stad met kansen voor iedereen. Dat betekent onder meer aandacht en extra geld voor armoedebestrijding, jeugdwerk, onderwijs, masterplannen voor Noord, Zuidoost en Nieuw-West, maar ook de andere stadsdelen.
• Extra inzet op duurzaamheid en groen. De coalitie wil veel meer woningen isoleren.
• Verantwoorde groei. Amsterdam moet en zal blijven bouwen, met 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en -koop en 20 procent vrije sector. Ook wordt ingezet op meer doorstroming.
• Veiligheid en het bestrijden van criminaliteit zijn belangrijke thema’s.

De financiën zijn beperkt, onder meer door de stijgende rente, hogere kosten, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Scherpe keuzes zijn daarom onvermijdelijk, zo zegt de coalitie. Marjolein Moorman: “We gaan ongelijk investeren voor meer gelijkheid.” De partijen kijken uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, de stad en elkaar.

De beoogde 9 wethouders met hun portefeuilles zijn:

PvdA
• Marjolein Moorman: Onderwijs, Jeugd(zorg), Armoede en Schulden, en masterplan Zuidoost
• Sofyan Mbarki: Economische Zaken, MBO, Aanpak Binnenstad, Jongerenwerk en Sport
• Hester van Buren: Financiën, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Lucht- en Zeehaven

GroenLinks
• Rutger Groot Wassink: Sociale Zaken, Opvang (statushouders en vluchtelingen), Gemeentelijk Vastgoed, Democratisering en Masterplan Nieuw-West
• Touria Meliani: Kunst en Cultuur, Evenementen, Inclusie- en Antidiscriminatiebeleid
• Zita Pels: Duurzaamheid, Energietransitie, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedsel en Afval

D66
• Reinier van Dantzig: Woningbouw, Grond en Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening
• Melanie van der Horst: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord
• Shula Rijxman: Publieke Gezondheid en Preventie, Digitale Stad, Lokale Media, Deelnemingen

Voordracht gemeenteraad
Op woensdag 1 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord, wordt het vastgesteld en worden de beoogde wethouders geïnstalleerd.