AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 15 februari, ontvangt Rosalie Swart de Andreaspenning vanwege haar vrijwilliger inzet gedurende veertig jaar in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Locoburgemeester Simone Kukenheim reikte de onderscheiding aan haar uit.

Toen Rosalie Swart in de jaren 70 naar Amsterdam verhuisde heeft ze zich als vrijwilliger aangemeld bij de Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV). Ze werd ingezet bij het OLVG waar ze begon onder de ‘roltrap’: de centrale plek in het ziekenhuis. Hier ontving zij bezoekers en wees hen de weg naar de juiste afdeling. Daarna coördineerde zij al het vrijwilligerswerk in het OLVG, van werving en selectie tot de dagelijkse ondersteuning. Ook was zij als vertrouwenspersoon actief. Sinds 1979 heeft Rosalie Swart vele bezoekers en patiënten geholpen hun weg te vinden binnen het OLVG.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.