AMSTERDAM - Vandaag, 31 maart 2023, hebben Jan Voorderhaak en Willy Voorderhaak beide de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van Fennah Ulichki, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Het echtpaar ontving deze onderscheidingen voor hun jarenlange vrijwilligersinzet voor zorginstelling Amsta de Werf.

De heer Voorderhaak zet zich al zo'n elf jaar in als vrijwilliger bij de activiteiten die deze zorginstelling organiseert voor bewoners met dementie en/of lichamelijke beperkingen. Hij doet dit minimaal twintig uur per week. De heer Voorderhaak was tot dit jaar ook actief als voorzitter van de cliëntenraad van Astma de Werf. Naast zijn inspanningen voor de zorgstelling organiseerde de heer Voorderhaak de Burendag op het Marcanti-eiland in stadsdeel West en reed hij drie jaar lang op vrijwillige basis de Ajax-jeugd rond. Mevrouw Voorderhaak is sinds 2014 vrijwilliger voor Astma de Werf. Net als haar echtgenoot is zij wekelijks zo'n twintig uur actief. Zij wordt gezien als een steun en toeverlaat voor de begeleiders en de bewoners van de zorginstelling, die haar een "gouden vrijwilligster" noemen.

Voor hun vrijwillige inzet voor zorginstellingen en Amsterdam ontvangen de heer en mevrouw Voorderhaak de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.