AMSTERDAM - Esmee Schalkwijk heeft vrijdag 12 oktober de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van Fenna Ulichki, Lid van het Dagelijks Bestuur in West. Ze ontvangt de onderscheiding omdat ze zich al ruim twintig jaar belangeloos inzet voor verschillende organisaties in stadsdeel De Baarsjes.

Mevrouw Schalkwijk heeft de afgelopen jaren op diverse fronten vrijwilligerswerk gedaan. Zo is zij verbonden aan het multiculturele ouderencentrum de Hudsonhof, betrokken bij de groep Surinaamse Vrouwen in West en is zij voorzitter bij de Buurtouders Columbus. Voor deze organisaties zet zij vaak verschillende activiteiten op voor de jeugd, kwetsbare Amsterdammers, ouderen en Surinaamse vrouwen. Mensen met problemen helpt ze bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren en het bellen naar verschillende instanties. Nooit nam ze een vrijwilligersbijdrage aan.

Mevrouw Schalkwijk zet zich in voor de emancipatie van vrouwen in De Baarsjes, via de organisatie Vrouwenexpeditie West. Ze is sterk in het samenbrengen van mensen en culturen. Vanwege haar betrokkenheid en inzet in stadsdeel De Baarsjes wordt haar de Amsterdamspeld toegekend.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.