AMSTERDAM - Heeft u vragen of ideeën over uw buurt of over Westerpark in het algemeen? Kom dan naar het spreekuur van Melanie van der Horst, voorzitter van stadsdeel West. Deze keer op woensdag 17 januari in het Mediacafé, Pazzanistraat 19-21, van 16.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom!

Melanie van der Horst is portefeuillehouder van het gebied Westerpark in West. Verder heeft zij ook de portefeuilles Openbare orde en Veiligheid, Milieu & duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Kunst, Cultuur en Monumenten, Economische zaken, Vergunningverlening en toezicht en handhaving in haar pakket. Samen met Jeroen van Berkel en Fenna Ulichki maakt Melanie van der Horst deel uit van het dagelijks bestuur van stadsdeel West.

Meer informatie

Zit u met vragen en kunt u niet naar het spreekuur komen op 17 januari? Dan kunt u ook mailen of bellen naar één van de gebiedsmakelaars uit Westerpark. Kijk op www.amsterdam.nl/buurten > West voor de contactgegevens van uw gebiedsmakelaar in Westerpark.