AMSTERDAM - Heeft u vragen of ideeën over uw buurt of over Bos en Lommer in het algemeen? Kom dan naar het maandelijkse spreekuur van Jeroen van Berkel, bestuurder van stadsdeel West. Op maandag 3 juli in het BPT-kantoor, Leeuwendalersweg 1, van 17.00 tot 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Jeroen van Berkel is portefeuillehouder van het gebied Bos en Lommer in West. Verder gaat hij ook over de portefeuilles Financiën, burgerparticipatie, Maatschappelijke ondersteuning, Sport, Vrijwilligerswerk en Zorg en Welzijn . Jeroen van Berkel maakt samen met Fenna Ulichki en Gerolf Bouwmeester deel uit van het dagelijks bestuur van stadsdeel West.

Meer informatie
Zit u met vragen en kunt u niet naar het spreekuur komen op 3 juli? Dan kunt u ook mailen of bellen naar één van de gebiedsmakelaars uit Bos en Lommer. Kijk op www.amsterdam.nl/bos-lommer voor de contactgegevens van uw gebiedsmakelaar.