AMSTERDAM - Woont u in de Wildeman- of Blomwijckerbuurt? Wilt u iets vragen over uw buurt? Of wilt u iets melden over een onveilige situatie?

Heeft u overlast? Kom dan om de week op maandag tussen 15.00 uur en 17.00 naar de Buurtbus van het WPT. Die staat op de Osdorper Ban. U kunt zonder afspraak met de medewerkers van het WPT praten. De eerstvolgende keren staat de bus er op 19 februari en 5 maart

Wat doet het Wijkpraktijkteam voor u?

Het Wijkpraktijkteam (WPT) is een nieuw team in de Wildeman/Blomwijckerbuurt. In dat team werken politie, jongerenhulporganisaties Combiwel, Streetcornerwork, Unite Multizorg en het stadsdeel Nieuw-West samen. Actieve jongeren die iets willen doen voor de buurt helpen ook mee. Het doel van de samenwerking is om overlast en veiligheidsproblemen in de buurt aan te pakken.