AMSTERDAM - In 2021 is de bouw van 7410 woningen gestart. Sinds 2014 zijn in totaal 55.000 woningen in aanbouw genomen, waarvan ruim 29.000 woningen in de laatste vier jaar. Deze bouwaantallen zijn historisch en vormen een belangrijke bijdrage aan de toename van woonruimte in de stad.


Wethouder Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen): "De bouwpiek duurt voort en dat is goed nieuws voor Amsterdamse woningzoekenden en een impuls voor de stad. Dat we in de afgelopen 8 jaar een stad zo groot als Dordrecht bijbouwen, lijkt inmiddels misschien bijna 'gewoon', maar het vraagt een enorme inspanning van ontwikkelaars, bouwers en gemeente. Dat het is gelukt om ondanks de coronapandemie, de toenemende schaarste aan personeel en stijgende bouwkosten, deze enorme nieuwbouwaantallen te realiseren, is een hele mooie prestatie."

In 2021 zijn in totaal ruim 4500 betaalbare woningen in aanbouw genomen, waarvan 2719 middeldure woningen met een maximale huur van circa 1040 euro per maand. In de afgelopen vier jaar startte de bouw van 5672 middeldure woningen.

De woningbouwcorporaties zijn in de afgelopen vier jaar begonnen met de bouw van 7.121 zelfstandige sociale huurwoningen met een huur onder de 752,33 euro. Daarvan zijn er afgelopen jaar 1449 door corporaties in aanbouw genomen. Door overige particuliere partijen worden 343 woningen gebouwd. Het jaarlijks gemiddelde van 1.780 sociale huurwoningen in deze periode, ligt 500 woningen per jaar hoger dan in de periode 2014-2017.

In Nieuw-West zijn dit jaar de meeste woningen in aanbouw genomen: 1641. Daarna volgt Oost, met 1543, Zuidoost met 1340 en Noord met 1292 woningen. In deze stadsdelen zijn vooral veel middeldure woningen in aanbouw genomen. In het Centrum valt op dat er vooral sociale huurwoningen bijkomen en in Noord worden naast de bouw van middeldure woningen ook veel koopwoningen in aanbouw genomen.

Wethouder Wedemeijer: "Ook de komende jaren blijft de lat hoog liggen. We hebben nog steeds een flink tekort aan huizen en hebben nog hoge doelen te halen om vooral betaalbare woningen bij te bouwen. We blijven daarom voortdurend samenwerken en in gesprek met bouwers en ontwikkelaars over aanwezige en te verwachten knelpunten in de bouw, en kansen om de stad mooier en beter te maken."