AMSTERDAM - Vandaag, 10 september 2022, is Leny Schuitemaker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege haar grote maatschappelijke verdiensten, in het bijzonder voor de emancipatie van vrouwen. Schuitemaker ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink.


Als voorzitter van de Abvakabo FNV: vrouwengroep Amsterdam heeft mevrouw Schuitemaker zich sinds 1989 ingezet voor een rechtvaardigere maatschappij. Zo maakte zij zich hard voor gelijke salarissen voor vrouwen: een uitgangspunt dat dankzij haar terecht kwam in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakbond. In 1997 werd Schuitemaker lid van de Emancipatie Adviesraad Amsterdam, waar zij zich als vrijwilliger jarenlang inzette voor de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen.

Naast haar inzet op het gebied van de emancipatie heeft mevrouw Schuitemaker zich ook op andere vlakken maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Zo was zij voorzitter van de Artrose en Reumastichting. Ook zet zij zich sinds 2013 in als voorzitter van de Historische Kring Driemond. De Kring richt zich op het levend houden van de geschiedenis van dit Amsterdamse dorp.

Vanwege haar jarenlange inzet op verschillende maatschappelijke terreinen is mevrouw Leny Schuitemaker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.