AMSTERDAM - Vandaag, 15 december 2023, heeft Mark Kramer tijdens zijn afscheid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, de Andreaspenning ontvangen uit handen van zorgwethouder Alexander Scholtes. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn grote inzet als arts en bestuurder voor de Amsterdamse gezondheidszorg.

De heer Kramer was sinds 2007 werkzaam als hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VU medisch centrum (VUmc). Ook was hij hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde. Sinds 2018 was hij lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Hij leverde in die rol een belangrijke bijdrage aan de fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC. Naast zijn activiteiten voor Amsterdam UMC is Kramer voorzitter van de organisaties Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), en daarvoor van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Kramer zorgde als voorzitter van het ROAZ tijdens de coronacrisis voor betere samenwerking binnen de acute zorg. Hij bewaakte het ‘fair share’ principe: de eerlijke verdeling van patiënten en beschermende middelen zoals mondkapjes en vaccins over het land.

Daarnaast heeft de heer Kramer het oncologienetwerk OncoNoVo+ opgericht. Dit netwerk verenigt dertien partners uit de regio om beter samen te werken op het gebied van oncologische zorg.

Vanwege de bijdrage die de Mark Kramer heeft geleverd aan de zorg in Amsterdam, ontvangt hij de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.