AMSTERDAM - Vandaag, 14 december 2023, heeft Frank Rövekamp de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Alexander Scholtes. Rövekamp ontving de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan het succes van Koninklijk Theater Carré, tijdens zijn afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen.


Rövekamp heeft zich sinds 2012 ingezet voor Koninklijk Theater Carré. De eerste jaren deed hij dit als commissaris en de laatste vijf jaar als voorzitter. Hij heeft in zijn jaren bij het theater bijgedragen aan het uitbouwen van de goede reputatie en de culturele uitstraling van het theater voor Amsterdam en ver daarbuiten.

Naast zijn inzet voor Carré heeft Rövekamp zich ingezet voor andere organisaties. Zo was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Vluchtelingenwerk Nederland. Ook was hij lid van het bestuur van de Amsterdam Promotion Board.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.