AMSTERDAM - Vandaag, 1 december 2023, heeft Marry de Gaay Fortman de Frans Bannick Cocqpenning ontvangen uit de handen van Touria Meliani. Ze ontving de onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de Amsterdamse kunst en cultuur, onder andere als voorzitter van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

De Gaay Fortman is als toezichthouder en bestuurder al vele jaren een bepalende en hooggewaardeerde kracht in de stedelijke cultuursector. Momenteel is zij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van IDFA. Eerder leidde zij de succesvolle samensmelting van Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam tot Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Dankzij de inspanningen van De Gaay Fortman is een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van ITA.

De Gaay Fortman heeft ook bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Amsterdam als voorzitter van VNO/NCW West. Ook zette zij zich in voor maatschappelijke thema’s zoals (gender) identiteit en diversiteit.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.