AMSTERDAM - Het college van B en W zet de regelingen voor huurders van gemeentelijk vastgoed die getroffen zijn door de coronacrisis voort. Dat betekent dat deze huurders tot en met 31 december gebruik kunnen blijven maken van een huurkorting van 20% en de mogelijkheid van uitstel van betaling. Het college van B en W heeft hiertoe besloten om huurders meer tijd te geven te wennen aan een situatie zonder financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid.

Wethouder Touria Meliani (Vastgoed): "Het gaat beter met onze stad, maar in enkele sectoren is het herstel nog heel broos. Onder andere in de culturele sector ondervinden Amsterdammers nog dagelijks de gevolgen van de coronamaatregelen. Nu de ondersteuning vanuit het Rijk stopt per 1 oktober, willen wij onze huurders langer de tijd geven om de weg te vinden naar herstel uit deze crisis."

De Maatwerkregeling Corona voor huurders van gemeentelijk vastgoed bestaat uit meerdere maatregelen waarmee de gemeente haar huurders tegemoetkomt:
- Uitstel van betaling en geen incassotrajecten voor getroffen huurders.
- Huurkorting voor huurders die het gehuurde niet of nauwelijks hebben kunnen gebruiken.
- Een rentevrije betalingsregeling van 6 jaar voor het afbetalen van corona-gerelateerde huurschulden.(Gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur bij dreigend faillissement.

De huurkorting kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Omdat na 1 oktober 2021 geen sprake meer is van verplichte sluitingen of beperkende maatregelen, wordt voor de maanden oktober, november en december een huurkorting van 20% toegepast. De Maatwerkregeling Corona wordt met het besluit van het college voortgezet tot en met 31 december. Het college is voornemens om de Maatwerkregeling daarna te beëindigen, zodat er gestart kan worden met de rentevrije terugbetalingsregelingen. De gemeente houdt de komende maanden een vinger aan de pols en zal de situatie van haar huurders goed blijven volgen.