AMSTERDAM - In Amsterdam hebben we een tekort aan onderwijs- en zorgpersoneel. Om te voorkomen dat dat tekort nog groter wordt, krijgen medewerkers met een huisvestingsprobleem sinds 2018 voorrang op bepaalde sociale en middeldure huurwoningen. Dit begon als een experiment, maar is nu vastgelegd in de Huisvestingsverordening (en dus beleid). We hebben nu ook vastgesteld wie er precies recht hebben op deze woningen.

Er worden jaarlijks in ieder geval 50 tot 100 sociale huurwoningen en 50 tot 100 middeldure huurwoningen beschikbaar gesteld voor onderwijs- en zorgpersoneel. In aanmerking komen:
  • Bevoegde leerkrachten (po) en docenten (vo, eerste of tweedegraads) in het primair of voortgezet onderwijs in Amsterdam.
  • Medewerkers in een jeugdzorg-, thuiszorg-, of zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam die directe zorg of ondersteuning verlenen aan patiënten en cliënten.

Aanmelden
Bent u werkzaam in een van deze beroepen en wilt u in aanmerking komen voor de voorrangsregeling? Kijk dan op onze website aan welke voorwaarden u precies moet voldoen. Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 januari. Dit moet via uw werkgever.

Meer weten