AMSTERDAM - Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord heeft bij besluit van 26 september 2017 het voorontwerpbestemmingsplan Tuindorpen Nieuwendam en Buiksloot II vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Het plangebied van het bestemmingsplan Tuindorpen Nieuwendam en Buiksloot II ligt in het oostelijk gedeelte van Amsterdam Noord en wordt globaal begrensd door de Waddendijk en Watergangseweg in het noorden, Meerpad en Monnikendammerweg overgaand in Monnikendammerplantsoen in het oosten, Nieuwendammerdijk in het zuiden en Leeuwarderweg en Kerkepad overgaand in Kleine Diestraat, Hoogwoudstraat en Dirkshornplantsoen in het westen.

Voor meer informatie omtrent de inspraak kunt u de bekendmaking raadplegen via de website https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/