AMSTERDAM - Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van het Metis Montessori Lyceum aan de noordzijde van het Oosterpark zijn begin 2017 botresten gevonden van de voormalige Oude Oosterbegraafplaats, die daar tussen 1866 en 1894 lag.

De botresten werden gevonden toen er diep gegraven moest worden voor de aanleg van een fietsenkelder. De botresten worden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats herbegraven en voorzien van een gedenkteken. Monumenten en Archeologie doet samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de menselijke resten. Dit onderzoek richt zich op de gezondheid, voeding en leeftijd van de Amsterdamse bevolking in de 19e eeuw.

Grafrust

Mogelijk liggen er in de nabijheid van de school nog meer botresten in de bodem. Omdat het project Verdubbeling Oosterpark hier nog een nieuwe skatebaan en een sportveld gaan aanleggen, heeft Monumenten en Archeologie onderzoek gedaan naar de diepte waarop de botresten mogelijk liggen. Uit dit onderzoek blijkt dat mogelijke resten van graven tenminste anderhalve meter onder de grond begraven zijn. Voor de werkzaamheden die Stadsdeel Oost nog gaat uitvoeren wordt nergens zo diep gegraven. Het advies van Monumenten en Archeologie is daarom om de grafrust te respecteren en de graven ongeroerd te laten. Mochten er tijdens de werkzaamheden toch botresten naar boven komen dan geldt volgens de Erfgoedwet een vondstmeldingsplicht en wordt Monumenten & Archeologie meteen ingeschakeld om de botresten op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te herbegraven.

Achtergrond en informatie

De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de vondsten en het onderzoek. Het archeologisch rapport over de Oude Oosterbegraafplaats is hieronder te downloaden:

Video geschiedenis Oude Oosterbegraafplaats

Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski vertelt in het filmpje over de geschiedenis van de Oude Oosterbegraafplaats in de context van de ontwikkeling van Amsterdam, de herinrichtingen van het park en de ruimingen van de graven in de vorige eeuw.