AMSTERDAM - Vandaag, 13 juli 2022, heeft Wil van Soest, voormalig raadslid namens de Partij van de Ouderen, de Andreaspenning ontvangen uit handen burgemeester Halsema. Van Soest ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Amsterdam, met name op het gebied van ouderenemancipatie.

Van Soest heeft de afgelopen decennia diverse vrijwilligersfuncties bekleed bij ideële organisaties en in de lokale, regionale en nationale politiek. Van 2014 tot 2022 was zij raadslid van de Amsterdamse gemeenteraad.

Met verschillende initiatieven en projecten zette Van Soest zich in voor Amsterdamse ouderen. Zo gaf zij hen met het initiatief 'De Amsterdammer centraal in de WMO' meer eigen regie over het leven. Ook was Van Soest een van de eersten die de eenzaamheid in de stad bestreed. Met haar project 'Amsterdam lief-en-leed-straten' werd een brede publiekscampagne met themabijeenkomsten over eenzaamheid opgezet in alle Amsterdamse wijken.

Van Soest zette zich ook in voor de jeugd. Zo werd in 2019 haar voorstel 'Kinderburgemeester, de jeugd heeft de toekomst' aangenomen door de gemeenteraad. De kinderburgemeester vormt sindsdien de brug tussen Amsterdamse kinderen en de lokale politiek.

Vanwege haar werk voor de stad, met name voor Amsterdamse ouderen, ontvangt Wil van Soest de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.