AMSTERDAM - Woensdag 13 juli is Johnas van Lammeren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn 12-jarige inzet als raadslid en fractievoorzitter van Partij voor de Dieren in Amsterdam. Van Lammeren ontving de onderscheiding tijdens zijn laatste Amsterdamse raadsvergadering uit handen van burgemeester Femke Halsema. Van Lammeren wordt wethouder in Amersfoort.


In 2010 kwam Johnas van Lammeren als eenmansfractie voor de Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarmee is hij het langst zittende raadslid in Amsterdam. Van Lammeren zette zich in "voor de allerzwaksten van Amsterdam, dat zijn de dieren", zoals hij in zijn maidenspeech verkondigde. Hij zette zich in voor bijen en vlinders in de stad, een minima-regeling voor dierenartskosten, en verzette zich met succes tegen de paardenkoets en de verkoop van levende kreeften op de markt.

Van Lammeren boekte landelijk succes met het verbod op consumentenvuurwerk, de Ja-Ja-sticker en het omdraaien van de norm van vlees naar vegetarisch bij de catering van de gemeente. Van Lammeren stelde alles in het belang van een mens- én diervriendelijke stad.

In 2018 werd Van Lammeren verkozen tot beste raadslid van Nederland.

Vanwege zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de stad Amsterdam is Van Lammeren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.