AMSTERDAM - Van maandag 19 juni tot en met vrijdag 28 juli 2017 ligt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Jan Vroegopsingel/Ouderkerkerdijk ter inzage in het Stadsloket Oost. Tot en met zondag 30 juli kunt u een schriftelijke zienswijze indienen over dit ontwerp.

Dijkophoging

Waternet moet in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) de dijk ophogen. De gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, maakt van de gelegenheid gebruik om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk te verbeteren. Deze samenwerking heeft geleid tot een plan waarin groen, een goed ingerichte openbare ruimte en water- en verkeersveiligheid worden gecombineerd. Bewoners en andere betrokken partijen uit de omgeving zijn de afgelopen twee jaar meegenomen in het proces en hebben op verschillende momenten hun wensen kenbaar gemaakt en een bijdrage kunnen leveren aan het voorlopig ontwerp.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Jan Vroegopsingel/Ouderkerkerdijk op dinsdag 13 juni 2017 vrijgegeven voor inspraak.

Inspraakperiode voorlopig ontwerp openbare ruimte

Het voorlopig ontwerp ligt van maandag 19 juni tot en met zondag 30 juli 2017 ter inzage bij de afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. De afsprakenbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.

U kunt het voorlopig ontwerp ook hier downloaden:

We horen graag wat u van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte  Jan Vroegopsingel/Ouderkerkerdijk vindt. Tijdens de inspraakperiode kunt u als belanghebbende door het indienen van een zienswijze op het voorlopig ontwerp reageren.

Inloopavond

Op woensdag 28 juni kunt u tijdens de inloopavond het voorlopig ontwerp bekijken. U krijgt daarbij een toelichting op het ontwerp en u kunt vragen stellen. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats op het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7. U kunt u melden bij de portier.

Schriftelijk reageren / zienswijze indienen

Tijdens de genoemde termijn van inspraak kan elke belanghebbende schriftelijk een schriftelijke zienswijze op het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte naar het stadsdeel sturen. Dat kan per e-mail via m.meinster@amsterdam.nl of per post naar

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost
T.a.v. Marina Meinster
Postbus 94801
1090 GV  Amsterdam

Vervolg

Na de inspraaktermijn worden alle ontvangen zienswijzen gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt samen met de Nota van Beantwoording in oktober 2017 voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie Oost. Als u een zienswijze indient, ontvangt u na besluitvorming de Nota van Beantwoording.