AMSTERDAM - Donderdag 8 juni van 18.30-21.00 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats in het voormalige schoolgebouw van de St. Lidwinaschool aan de Ringdijk 44, over de openbare ruimte in het middengebied Don Bosco.

Bewoners kunnen op elk gewenst moment binnenlopen om informatie te krijgen over het voorlopig ontwerp.

Reacties

Op de bewonersavond van 24 november 2016 zijn de eerste schetsen van het ontwerp aan de buurt gepresenteerd.  De ontwerper heeft de wensen en meningen van de bewoners uitgewerkt  in het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte, waar de buurt weer op kan reageren op 8 juni.

Planning

Naar verwachting ligt in het najaar van 2017 het definitief ontwerp klaar dat aan de buurt wordt gepresenteerd. Daarna wordt het ontwerp ter inzage gelegd. 

Overige ontwikkelingen

Tijdens de inloopavond ligt de nadruk op het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Er is ook ruimte voor vragen over de andere ontwikkelingen die nu in de projecten Don Bosco en Ringdijk 44 spelen.

Contact

Vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan Myrte Schrage, m.schrage@amsterdam.nl  of aan Nienke van der Baan, n.baan@amsterdam.nl.

Meer informatie: