AMSTERDAM - De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten waardoor kunstmestfabrikant ICL Fertilizers kan verhuizen naar een andere locatie binnen het havengebied. De gemeente Amsterdam zet daarmee een belangrijke stap om de haven verder te verduurzamen en woon-werkgebied Haven-Stad te realiseren. Na de daadwerkelijke verhuizing kan vanaf 2029 een start worden gemaakt met woon-werkgebied Haven-Stad aan de Noordzijde van het IJ, omdat door de verhuizing aan die kant de milieucontouren wegvallen. De wethouders Van Buren (Haven) en Van Dantzig (Ruimtelijke Ontwikkeling) zien een win-win situatie: de gewenste verduurzaming van de haven gaat hier samen met het vinden van nieuwe locaties om te bouwen.


Wethouder Reinier van Dantzig: "De ontwikkeling van Haven-Stad is een belangrijke schakel om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen. Met deze overeenkomst komt deze nieuwe wijk een stap dichterbij en dat is goed nieuws. Wij hopen van harte dat dit voorbeeld navolging krijgt: samen met bedrijven kunnen we creatieve manieren vinden om woningbouw mogelijk te maken."

ICL Fertilizers, Heren2 en Marcia Sookha hebben de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam (PoA) benaderd over de verplaatsing van de fosfaat-kunstmestfabriek. De intentie van de betrokken partijen is dat de kunstmestfabriek van ICL Fertilizers verhuist van de Fosfaatweg in de Coenhaven naar een deel van het terrein van HES Bulk Terminal Amsterdam aan de Westhavenweg. De overeenkomst is een belangrijke stap in de verduurzaming van het havengebied en de ontwikkeling van woon-werkgebied Haven-Stad. De nieuwe fabriek van ICL zal op een veel duurzamere manier kunstmest produceren. Zo zal zij gebruik maken van fosfaten die worden gewonnen uit afvalwater, waardoor ze veel minder een beroep hoeft te doen op 'gemijnde' fosfaten.

Wethouder Hester van Buren: "Deze verplaatsing zorgt ervoor dat we ruimte blijven bieden voor industrie en werkgelegenheid voor Amsterdam behouden, maar tegelijkertijd de haven verder kunnen verduurzamen. ICL gaat naar een deel van het terrein van HES Bulk Terminal Amsterdam dat vrijvalt omdat er vanaf 2030 geen steenkool meer wordt overgeslagen in de haven. De nieuwe fabriek zal op een nog duurzamere manier gaan produceren. Wij zijn blij dat we als gemeente een ondersteunende rol hebben kunnen spelen bij deze verplaatsing."

Ontwikkelaars Heren2 en Sookha krijgen door het ondertekenen van de intentieovereenkomst de mogelijkheid om tot uiterlijk 2052 de huidige locatie van ICL in de Coenhaven te exploiteren. Heren2 kan daardoor bedrijven van Hempoint hierheen verplaatsen. Hempoint (Minervahaven) kan vervolgens worden getransformeerd tot een gemengd woon-werkgebied. Gemeente Amsterdam en ontwikkelaars spannen zich in om binnen afzienbare tijd kaders op te stellen om deze transformatie mogelijk te maken. Dit maakt de verhuizing en de investeringen in de nieuw te bouwen fabriek mogelijk, terwijl HES Bulk Terminal Amsterdam verdere transformatie en verduurzaming van haar terminal kan realiseren.

Koen Overtoom, Port of Amsterdam: "De voorgenomen verhuizing van ICL naar het HES-terrein draagt bij aan de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige haven waar we jaren geleden al mee zijn begonnen. Met deze stap blijft dit soort belangrijke bedrijven die goed zijn voor de werkgelegenheid, innovatie en overslag behouden voor de haven.

Op 2 november ondertekenden de betrokken partijen de intentieovereenkomst, met daarin de gemaakte afspraken op hoofdlijnen.