AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam neemt maatregelen zodat Amsterdammers, zodra dat veilig kan, in 2021 weer naar evenementen en festivals kunnen. Door evenementen van 2.000 bezoekers of meer nu al te verplaatsen naar het najaar, ontstaat duidelijkheid voor organisatoren en bezoekers. Ook ontstaat in de eerste vijf maanden van 2021 ruimte voor veilige experimenten met festivals, bijvoorbeeld als het mogelijk is om sneltesten in te zetten.


In eerste instantie wordt gedacht aan kleinschalige (maximaal 500 bezoekers) en daarna aan middelgrote evenementen (maximaal 2000 bezoekers) die snel kunnen worden georganiseerd en die kunnen plaatsvinden als wordt voldaan aan de vereiste landelijke maatregelen. Zo zijn er hopelijk al in het voorjaar weer kleinschalige festivals en evenementen mogelijk, en krijgen grotere evenementen een kans in het najaar. Dat is fijn voor het publiek, en zorgt eindelijk weer voor inkomsten voor de honderden Amsterdamse artiesten, medewerkers, toeleveranciers en andere ondernemers die afhankelijk zijn van evenementen.

Een besluit over Koningsdag en 4 en 5 mei, de belangrijkste herdenking en de twee grootste evenementen in de eerste helft van 2021, heeft de burgemeester uitgesteld tot februari. De hoop en verwachting is dat er dan meer duidelijk zal zijn over de inzet van vaccins en sneltesten en de op 8 december aangekondigde experimenten door de premier. In februari wordt de situatie opnieuw bekeken en zal worden besloten voor welke evenementen de voorbereiding kan starten. Dat geldt ook voor de vrijmarkt en herdenkingen.

Flexibel met vergunningen
De komende weken zit Nederland in een lockdown en is de bewegingsruimte voor iedereen zeer beperkt met als doel het aantal contactmomenten nog meer naar beneden te brengen. De hoop is dat zodra de vaccins beschikbaar zijn, er in loop van 2021 stap voor stap meer ruimte komt. Maar ook dan is het perspectief voor met name grote evenementen, in elk geval op korte termijn, zeer onzeker. Omdat het tijd kost om evenementen veilig te organiseren – er moeten artiesten worden geboekt, investeringen gedaan, plannen gemaakt en goedgekeurd – is het doorgaan van die evenementen in de eerste maanden van 2021 helaas heel onwaarschijnlijk, ook als er snel kan worden begonnen met vaccineren. Daarbij speelt mee dat de organisatoren van evenementen hard zijn getroffen door de crisis en weinig ruimte hebben om grote risico’s te nemen door te investeren in een evenement dat waarschijnlijk niet door kan gaan.

Voor grote evenementen die het meeste risico lopen omdat ze gepland zijn voor 1 juni, wordt in overleg met de organisatoren en met de politie en andere diensten gezocht naar een datum in het najaar. Voorwaarde is dat er ruimte is op de kalender. Voor de zomer is nu al duidelijk dat er geen ruimte is voor extra evenementen omdat de kalender gevuld is.

Bij het experimenteren met coronaproof kleinschaliger evenementen voor 1 juni zal de gemeente zich flexibel opstellen bij het verstrekken van vergunningen en actief helpen met zoeken naar mogelijkheden. Vanwege de onvoorspelbaarheid van het verloop van de crisis worden de ontwikkelingen voortdurend gevolgd en wordt waar nodig bijgestuurd. Het is goed voorstelbaar dat er eerder mogelijkheden zijn voor sportevenementen en kleine (buurtgerichte) evenementen. Het komende jaar zal voortdurend worden bekeken wanneer en onder welke voorwaarden deze weer kunnen plaatsvinden.

Selectiebeleid uitgesteld
Het eind 2019 aangekondigde selectiebeleid om de schaarse plekken voor muziekevenementen goed te verdelen over de stad, is met een jaar uitgesteld. Wel zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd in de locatieprofielen. De profielen zijn in de zomer in de inspraak gegaan en worden na instemming in de gemeenteraad begin 2021 vastgesteld. Ook is een handhavingsstrategie opgesteld voor evenementen en wordt er in 2021 geëxperimenteerd met de mogelijkheid om evenementen tot 250 bezoekers (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) vrij te stellen van een vergunning. Die grens ligt nu nog op 100 bezoekers.

Toekomst van evenementen
2021 zal vooral in het teken staan van een zo goed mogelijk herstel van de evenementensector, zodat er ook in de komende jaren een goed aanbod van evenementen is voor Amsterdammers en bezoekers. Met dat doel worden gesprekken gevoerd met organisatoren, creatieve bedrijven en toeleveranciers.

Daarnaast zal in 2021, in overleg met de sector maar ook met omwonenden, worden gewerkt aan het aangekondigde nieuwe beleid en aan een definitieve invulling van de profielen van een aantal evenementenlocaties waar het complex is gebleken om tot een goede balans te komen. Ook zal verder worden gezocht naar extra ruimte voor evenementen, op tijdelijke of vaste plekken, binnen en buiten de gemeentegrenzen.