AMSTERDAM - De tweede helft van de vernieuwing van het Leidseplein gaat eind januari van start. Het Kleine-Gartmanplantsoen krijgt een compleet nieuwe inrichting. Er komt hier een ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 2000 fietsen.

Eind januari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen. De aannemer, Ballast Nedam, voert dan werkzaamheden uit zoals het verleggen van kabels en leidingen. Ook worden de bomen rondom de huidige tijdelijke fietsenstalling verwijderd. Dit is noodzakelijk om de panden aan de noordzijde van het Kleine-Gartmanplantsoen bereikbaar te houden tijdens het werk. Het hout gaat naar Stadshout Amsterdam, die het hergebruikt. In de definitieve situatie komen er op het Kleine-Gartmanplantsoen 15 bomen terug.

Zo snel mogelijk ruimte terug

Uitgangspunt van het werk is dat de vernieuwde openbare ruimte zo snel mogelijk weer kan worden gebruikt door bewoners, ondernemers en bezoekers. Eind 2018 zal een derde van het plantsoen al zijn voorzien van nieuw natuursteen. Door de toepassing van de ‘wanden-dak’ methode, waarbij het graafwerk gebeurt nadat de wanden en het dak van de stalling zijn gebouwd - net als bij het Beursplein - heeft de omgeving minder overlast van hinder en geluid. De opening van de fietsenstalling staat gepland voor het eerste kwartaal 2021.

Fietsenstalling Melkweg

Het aanleggen van een fietsparkeervoorziening (500 plekken) op het water bij de Melkweg start naar verwachting in 2019, en duurt een half jaar.