AMSTERDAM - Sinds oktober vorig jaar heeft er een vernieuwing plaatsgevonden op het Iepenplein in de Oosterparkbuurt. Voorheen bestond het plein uit veel steen. Na de vernieuwing is het groener geworden door nieuwe planten. Bewoners ervaarden veel last van mensen die op het plein rondhingen. Om deze reden zijn de bankjes verplaatst naar een meer zichtbare plek op het plein. Door de betrokkenheid van bewoners is het plein nu een plek met een aantal spelmogelijkheden waar buurtgenoten samen een spelletje kunnen spelen.

Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer

“Wat ik belangrijk vind, is dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt. Op het Iepenplein hoorden wij geluiden dat dit niet zo was. In overleg met de bewoners hebben we besloten om het plein anders in te delen en groener te maken. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Het plein is nu minder aantrekkelijk voor overlastveroorzakers en juist aantrekkelijker voor de bewoners van het plein. Ik vind het geweldig dat bewoners het initiatief hebben genomen om een buurtfeest te organiseren om de vernieuwing te vieren.”

Bordspellen aan tafels

Buurtbewoners hebben meegedacht over het nieuwe ontwerp. Bewoners wilden graag met elkaar een spelletje kunnen spelen aan tafels om zo andere bewoners te ontmoeten en de ontmoetingen tussen jong en oud te stimuleren. Om deze reden staat er nu een damtafel en schaaktafel op het plein. De al bestaande jeu de boules baan is meegenomen in het ontwerp en behouden gebleven. Ook zijn er nieuwe planten geplant in zowel bestaande als nieuwe plantvakken rondom de bomen. Daarnaast is er rondom het plein een groene strook met diverse planten aangelegd. De gemeente Amsterdam werkt aan nieuwe groenplekken verspreid over de gehele stad. Hierbij wordt ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme wateroverlast, droogte en hitte. Bij het vernieuwde Iepenplein is hier ook rekening mee gehouden.

Een veiliger gevoel

Het Iepenplein was een plein waar veel meldingen kwamen van overlast en waar bewoners zich niet altijd veilig voelden. Naast het verplaatsen van de bankjes zijn ook zijn de ingangen van het plein aangepast, zodat het minder makkelijk is om met een scooter het plein op te rijden. Bewoners hebben leefregels opgesteld waarin staat hoe bewoners wensen met elkaar om te gaan. Deze regels zijn geplaatst op borden over het plein. Als afsluiting van het project werd er dit weekend door bewoners een feest georganiseerd. Tijdens het feest, op 21 april, zijn er volop spelletjes gespeeld, waren er workshops en voorstellingen en werd er een van de leefregels bordjes onthuld. Meer informatie over het ontwerp van het plein is te vinden op amsterdam.nl/nieuwgroen