AMSTERDAM - Oud-West krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het voorontwerp hiervan wordt op 20 juni besproken in de vergadering van de bestuurscommissie van stadsdeel West. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De bestuurscommissie besluit of het voorontwerp klaar is voor participatie, vervolgens worden er in september bewonersavonden georganiseerd.

De bestuurscommissie besluit of het voorontwerp klaar is voor participatie. Vervolgens worden er in september bewonersavonden georganiseerd.

De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de volgende fase van het plan, het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt op z’n vroegst in januari 2018 opnieuw voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West en ter inzage gelegd door het college van B&W, waar iedereen de mogelijkheid heeft zienswijzen naar voren te brengen. Deze zienswijzen worden vervolgens door de gemeenteraad betrokken in het besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Wensen uit de buurt
De afgelopen anderhalf jaar hebben bewoners en ondernemers in interviews, buurtwandelingen, een designjam en bij een expositie in De Hallen aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Voor bijvoorbeeld de bescherming van openbaar groen, het beperken van hotels en andere horeca en het vastleggen van maximale bouwhoogtes is in het nieuwe bestemmingsplan een regeling opgenomen.

Er wordt nog onderzocht wat de juridische mogelijkheden zijn voor een regeling voor kelders en vergunningvrije aanbouwen in de binnentuinen.