AMSTERDAM - Van 1 juli tot 1 oktober stelde de gemeente de call voor het indienen van plannen voor een nationale museale voorziening slavernijverleden open. De beoordelingscommissie onder leiding van Kathleen Ferrier heeft de afgelopen tijd de veertien ingediende plannen voor de verkenning van een nationale museale voorziening slavernijverleden beoordeeld. Eind december heeft de beoordelingscommissie haar adviesrapport ‘Historisch besef, vruchtbare toekomst’ aan wethouders Rutger Groot Wassink (Diversiteit) en Touria Meliani (Kunst en Cultuur) aangeboden.

Het college van B en W is de veertien indieners zeer erkentelijk voor de ingediende plannen en bedankt ze voor hun betrokkenheid en inzet. Tevens bedankt het college de beoordelingscommissie voor haar werk en het advies. Het is een bijzonder moment en een eerste stap in de richting van een nationale museale voorziening voor het slavernijverleden.

De beoordelingscommissie concludeert dat geen van de voorstellen volledig genoeg is om alleen de verkenning in te gaan. In drie voorstellen zien zij een mooie samenhang om tot één plan te komen. Het advies luidt dan ook om de plannen van het sociaal innovatiebureau IZI Solutions, Stichting Museum zonder Muren en Stichting NiNsee te combineren om tot het beste plan voor de verkenning te komen. In haar adviesrapport zegt de beoordelingscommissie hierover het volgende: ‘Deze drie partijen hebben veelbelovende voorstellen gemaakt die elkaar aanvullen en een sterke synergie kunnen vormen. Met goede begeleiding kunnen de drie gezamenlijk tot een vruchtbaar voorstel komen.‘

Het college neemt het advies uit het adviesrapport over en stelt daarom een onderzoeksperiode in waarbij de drie indieners een gezamenlijk plan onderzoeken. Deze periode wordt begeleid door twee procesbegeleiders uit het maatschappelijke en museale veld. De drie partijen kenden elkaars plan op voorhand nog niet en hebben ingestemd met de onderzoeksperiode. Het college zal wederom een advies van de beoordelingscommissie vragen op het nieuwe gezamenlijke plan en vervolgens een besluit nemen over de start van de verkenning.