AMSTERDAM - Het college van B en W kondigt vandaag de komst van 520 flexwoningen in de H-buurt Zuid in Zuidoost aan. In de sociale huurwoningen komen statushouders (30%) en andere woningzoekenden (70%) te wonen. De woningen komen langs de rand van het Brasapark. Eind 2023 start de gemeente met het voorbereiden van de grond voor de bouw. Naar verwachting zijn alle woningen van ‘Brasa Village’ eind 2024 opgeleverd.


Wethouder Reinier van Dantzig (Wonen): “Goed nieuws dat we van start kunnen met de bouw van ruim de vijfhonderd flexwoningen van Brasa Village. Het bouwen van flexwoningen heeft als groot voordeel dat het snel gaat. Dat is nodig, want veel mensen zijn op zoek naar een huis in Amsterdam. In het complex komen statushouders, maar is ook ruimte voor inwoners van Stadsdeel Zuidoost. Eind 2024 krijgen, als alles volgens plan gaat, de eerste bewoners van Brasa Village de sleutels van hun nieuwe huis.”

Brasapark

De woningen die langs het Brasapark worden gebouwd zijn tijdelijk, maar ze zijn niet van permanente woningen te onderscheiden en hebben een warme uitstraling. Bovendien zijn ze herbruikbaar en worden ze na gebruik elders in het land geplaatst. De plek fungeert ook als verbinding met de H-buurt en Holendrecht.

Flexwoningen

Veel mensen willen in Amsterdam wonen, maar er zijn niet genoeg huizen om aan de vraag te voldoen. Daarom bouwt de gemeente op verschillende plekken flexwoningen. Een flexwoning is een woning die geplaatst wordt op een plek waar de komende 10 tot 15 jaar nog geen plannen voor zijn. De huisvesting is bedoeld om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. Woningbouwcorporaties Rochdale, Ymere en Eigen Haard gaan de woningen bouwen en verhuren. Zij zorgen in samenwerking met de gemeente ook voor een sociaal programma voor de nieuwe bewoners. In de gebouwen komen bijvoorbeeld gedeelde woonkamers om elkaar te ontmoeten.