AMSTERDAM - U hoort het vast niet voor het eerst: in Amsterdam is er een groot tekort aan leraren. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente er samen met het onderwijs en de lerarenopleidingen van alles aan gedaan om dit probleem aan te pakken. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Het college van B en W trekt voor de komende vier jaar € 22,9 miljoen uit voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel: 500 leraren erbij in 2023.

Het geld gaat onder andere naar extra ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten. Om Amsterdam aantrekkelijk te houden voor leraren die buiten de stad wonen, stellen we meer geld beschikbaar voor reiskostenvergoedingen. Ook krijgt iedere school twee extra parkeervergunningen.

Investeren in leraren
Verder is er extra geld voor professionele ontwikkeling van leraren. Amsterdamse scholen kunnen de komende vier jaar beurzen aanvragen voor professionalisering in teamverband. Hiermee willen we Amsterdam aantrekkelijk houden voor leraren, zodat zij ervoor kiezen om les te (blijven) geven op een Amsterdamse school. En zorgen we voor kwalitatief beter onderwijs in onze stad. Voor directeuren is € 10.000 beschikbaar voor deskundige ondersteuning op maat. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld professionele ondersteuning inroepen bij het opstellen van een schoolplan.

19% meer aanmeldingen op lerarenopleidingen
De afgelopen twee jaar hebben we al de nodige maatregelen genomen om het lerarentekort aan te pakken. Voor zij-instromers waren er 'crash courses', om snel een gevoel te krijgen bij wat het leraarschap inhoudt. We stelden woningen beschikbaar voor startende leraren. En probeerden nieuwe leraren te trekken met de campagne 'Liever voor de klas'. Met goed resultaat: het aantal zij-instromers is de afgelopen periode fors toegenomen. En er zijn 19% meer aanmeldingen op de Amsterdamse lerarenopleidingen.

Amsterdam kan het niet alleen
We boeken vooruitgang, maar kunnen deze crisis niet alleen aanpakken. Daarvoor hebben we de steun van Den Haag nodig. De tekorten zijn het grootst in de gebieden die sowieso al de meeste problemen hebben. Wethouder Moorman van Onderwijs pleit daarom voor een grote steden bonus.