AMSTELVEEN - Aanstaande maandag 3 september start de gemeente met de vervanging van een aantal populieren aan de Keizer Karelweg. Dit is nodig omdat de kwaliteit van deze derde generatie Italiaanse populieren op deze plek de afgelopen jaren sterk is verminderd. 26 bomen staan in de bestrating en hebben daarom weinig ontwikkelkansen meer. Tegelijkertijd vervangt de gemeente de asfaltlaag van de weg en legt een vrij liggend en veiliger fietspad aan nu bushalte Dijkgravenlaan aan beide zijden van de weg is vervallen. De overige populieren aan de Keizer Karelweg blijven staan.

Amstelveen controleert elk jaar haar bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. De Italiaanse populieren tussen Keizer Karelweg 438 en Laan Walcheren staan in de verharding in plaats van in het groen. Dat betekent dat de bomen zich minder goed kunnen ontwikkelen. De afgelopen jaren is de conditie van de bomen sterk verminderd. Tijdens de boomveiligheidscontrole ziet de gemeente dat de hoeveelheid dood hout toeneemt. Ook zijn er eenjarige zwammen op de stamvoet aangetroffen. Om veiligheid te kunnen garanderen, is daarom besloten de bomen nu te vervangen. Bij uitstel is de kans aanwezig dat de bomen acuut moeten worden gekapt en niet direct opnieuw kunnen worden aangeplant met een tijdelijke kaalslag tot gevolg.

Nieuwe snelgroeiende populieren
Het gaat om 26 populieren. De gemeente plaats na afronding van de werkzaamheden 30 nieuwe en dezelfde populieren terug: de vierde generatie bomen op deze plek. Een snelgroeiende soort die met betere groeiomstandigheden beter tot haar recht komt. Net zoals de overige populieren aan de Keizer Karelweg die in het groen zijn geplant, een betere conditie hebben en kunnen blijven staan. Sowieso is het beleid van de gemeente om bij het opnieuw bestraten of asfalteren bomen bij voorkeur één op één in een plantvak terug te plaatsen in plaats van in stoep of weg.

Bereikbare stad
Om de bomen te kunnen vervangen, wordt de rijstrook tussen 9 en 4 uur deels afgesloten voor het verkeer. Om de stad goed bereikbaar te houden, is er voor gekozen de werkzaamheden aan wegen, fietspaden en bomen nu uit te voeren. Ruim voor de werkzaamheden aan de A9 starten en de bomen nog niet op omvallen staan. Veiligheid voor Amstelveners staat voorop. Zie voor meer informatie Keizer Karelweg en Laan Walcheren.