AMSTELVEEN - Verschillende organisaties die zich in Amstelveen inzetten voor erfgoed en historisch besef zijn door de gemeente uitgenodigd om bij elkaar te komen. De organisaties zullen tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over het versterken van het huidige aanbod. Om zo het belang van het lokale (culturele) erfgoed nog beter op de kaart te zetten.

Wethouder Welstand en Monumenten Herbert Raat: “We zijn ontzettend trots op alle organisaties die zich inzetten voor de Amstelveense geschiedenis. Er is al veel aandacht voor onze historie, maar we willen als college van B en W breed kijken naar het aanbod. En hoe we de samenwerking tussen de organisaties kunnen versterken. Historie is bij de gemeente altijd een stiefkind geweest. We hopen het nu, samen met onze partners, de aandacht te geven die het verdient. Bewaren en vastleggen van onze Amstelveense geschiedenis is van groot belang voor deze generatie en die van onze kinderen en kleinkinderen.”

Cultureel programma
Het Amstelveense college van B en W geeft in het nieuwe coalitieakkoord aan meer middelen beschikbaar te willen stellen voor een cultureel programma over de historie van Amstelveen. Hierbij kan gedacht worden aan de promotie van en kennisdeling over het lokale culturele erfgoed met een educatief programma. Maar ook het organiseren van bijeenkomsten met betrekking tot herdenken en ontmoeten. Deze middag met organisaties is een eerste stap in die richting.

Alle aanwezige zetten zich op enige wijze in voor de Amstelveense historie. Zoals de Vereniging Historisch Amstelveen en Amstelveen Oranje. Maar ook de ‘Sjoelgroep’ die zich bezig hield met het behoud van de voormalige sjoel aan Randwijcklaan 13.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 juli bij Wijngaard De Amsteltuin.