AMSTERDAM - Elke 6 weken komt de Werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt bij elkaar. In ieder geval zijn MKC Zeeburgereiland, IJburg College 2, Cburg College en enkele bewoners van de Kea Boumanstraat aanwezig, maar iedereen die woont of werkt in de Sportheldenbuurt is welkom. De laatste bijeenkomst was op 17 november.

Besproken onderwerpen*

 1. Bij de oversteek op de IJburglaan richting de Bob Haarmslaan zijn regelmatig scholieren die door rood oversteken, omdat de wachttijden voor het stoplicht erg lang zijn. Laatst was er een aanrijding. Kan de situatie niet worden aangepast waardoor de veiligheid op dit kruispunt toeneemt?
  De gemeente is op de hoogte van de lange wachttijden voor het stoplicht. Helaas is aan deze wachttijden weinig te doen, omdat het autoverkeer op de IJburglaan moet blijven doorstromen. Deze doorstroming is belangrijk om opstoppingen op de A10 en in de Piet Heintunnel te voorkomen. Wel wordt door de gemeente gekeken of er andere mogelijkheden zijn om dit kruispunt veiliger te maken.
 2. Veel aannemers in de Sportheldenbuurt sluiten hun bouwterreinen niet af en nemen te weinig veiligheidsmaatregelen. Dit is gevaarlijk voor omwonenden én voor de werknemers van de aannemer zelf. Kan de gemeente hier iets aan doen?
  De gemeente gaat de aannemers aanspreken en de situatie melden bij de inspecteur van Bouw & Woningtoezicht.
 3. De damweg bij de hoek van de Kea Boumanstraat en de Leo Hornstraat is verbreed, maar de hoek bij blok 6 blijft onoverzichtelijk. Kan hier een bolspiegel worden geplaatst ten behoeve van het overzicht? Daarnaast zorgt blubber hier voor gladheid.
  De gemeente gaat hier een bolspiegel plaatsen en de aannemer verzoeken de weg schoon te maken.
 4. Automobilisten komend vanaf de Marie Baronlaan denken voorrang te hebben op het kruispunt bij Haddock, maar hebben dit niet. Kunnen hier borden worden geplaatst om dat kenbaar te maken?
  De gemeente gaat hier borden plaatsen.
 5. Binnenkort wordt het fietspad over het de tijdelijke dam bij blok 30 opgeheven. Fietsers zullen dan vooral via de Alida van den Bosstraat de wijk in gaan. Kunnen er bij de oversteek van de Bob Haarmslaan borden worden geplaatst ten behoeve van de veiligheid?
  De gemeente gaat hier borden plaatsen.
 6. Afzetten van scholieren door ouders bij basisschool en middelbare scholen zorgt ’s ochtends voor veel drukte en dit levert soms gevaarlijke situaties op.
  De schooldirecteuren gaan ouders attenderen op deze soms onveilige situaties, ook zullen zij kijken of er oplossingen mogelijk zijn.
 7. Enkele bouwbedrijven hebben reclamedoeken hangen op bouwhekken, welke het zicht belemmeren voor verkeer op de Faas Wilkesstraat en de kruising van de Foekje Dillemastraat en Roepie Kruizestraat. Kunnen die worden verwijderd?
  De gemeente gaat deze aannemers vragen de doeken te verwijderen.

Volgende werkgroep

Vanaf heden zal de werkgroep verkeer(sveiligheid) op vrijdagen plaatsvinden. De eerstvolgende werkgroep vindt plaats op 19 januari om 09:00 uur in de keet van de gemeente achter Kriterion. Iets agenderen of aanschuiven? Meldt u aan bij Darius Riesener via ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl