AMSTERDAM - Tijdens de bewonersbijeenkomst van 5 september gaven veertien bewoners hun ideeën mee over de toekomstige invulling van de openbare ruimte rond de drie flats aan de Statenjachtstraat.

Vanwege het groene karakter wordt het gebied ‘Statenjachttuinen’ genoemd. Het gebied is door gebrekkig onderhoud in slechte staat en verdient daarom nieuwe glans. Er is nu geld beschikbaar om de openbare ruimte op te knappen.

Buurtpetitie grasveld

Naar aanleiding van de presentatie van het projectteam over de kaders van de herinrichting reageren de bewoners teleurgesteld, omdat het grasveld met de tijdelijke stadswarmtecentrale pas na 2019 wordt meegenomen in de herinrichting. De reden daarvoor is dat dit grasveld voor een deel nodig is als bouwterrein voor de woningbouw van 251 woningen op het Banneplein. Er wordt uitgezocht of een deel van het grasveld al wel kan worden meegenomen in de herinrichting. Het projectteam van de gemeente vraagt na of een deel van het grasveld tijdens de bouw al wel kan worden heringericht.

Het grasveld wordt veel gebruikt door de bewoners, met name door voetballende kinderen. Vanuit bewoners en kinderen is de wens dan ook om hier een kunstgrasveld aan te leggen. Hiervoor is zelfs al een buurtpetitie gestart.

Aanleg fietspad

Een ander belangrijk punt is dat het oost-west voetpad veel gebruikt wordt door fietsers en scooters, omdat dit de meest comfortabele en handige route is. Het merendeel van de bewoners vindt dat men dit gebruik daarom beter kan faciliteren met een fietspad; ondanks dat er in de directe nabijheid al veel oost-west fietsverbindingen zijn.

Ideeën bewoners

Naast deze twee belangrijke punten hadden de aanwezige bewoners veel ideeën over onder andere zitgelegenheid, speeltoestellen, verlichting en bloemperken.

Het projectteam van de gemeente neemt de ideeën van de bewoners zoveel mogelijk mee in het ontwerp. Dit wordt begin oktober voorgelegd aan de bewoners voor een reactie. Naar verwachting start de uitvoering eind 2017.